Team Velden & Nielsen, Nederländerna

Juliette Nielsen är en av grundarna av Beersnielsens Ljusdesigners och är en professionell medlem i IALD. Efter att ha arbetat hos Rogier van der Heidens, Hollands Licht och Atelier LEK i Rotterdam, grundade hon för 6 år sedan Beersnielsens Ljusdesigner tillsammans med Sjoerd van Beers. Sjoerd var Workshop Head under 2006års upplaga av Lights i Alingsås och gjorde installationen på Bruno Garvaregård och beundrar fortfarande upplevelsen.

Mieke van der Velden har en magisterexamen i arkitektonisk ljusdesign från KTH Stockholm (2006). Som en del av utbildningen deltog hon i 2005 års upplaga av Lights i Alingsås och installationen Metodistkyrkan. Hon startade sin karriär på Licht Kunst Licht i Bonn och efter att ha arbetat för Arup gick hon till Beersnielsen 2015.

Beersnielsen är ett kreativt, flexibelt och oberoende ljusdesignsföretag. Deras arbete är omfattande när det gäller design och skala. Juliette och Mieke designar ljus för människor, allt från stadsskala och städer samt offentliga platser till byggnader och inredningsområden. De är också anlitade och uppskattade för deras kunnighet för belysningslösningar till museer och utställningar. Som oberoende konsulter arbetar de i nära samarbete med deras kunder, arkitekter, designers och ingenjörer för att stärka designvisionen och förbättra ljusets upplevelse och ljuskvalitet.Mieke och Juliette tycker om att tänka utanför lådan. Ljuset är mer än bara armaturer. Ljus handlar om material, färg, kontrast, synfält, orientering, men framförallt handlar det om uppfattning. Experimentera med ljus är det de tycker mest om; deras kontor är en blandning av ett kontor och en ateljé.

-Vi tycker att det är mycket viktigt att människor ser ljuset under designprocessen. Att göra mock-ups naturligti full skala är en viktig del av vårt sätt att arbeta. Vi är ett ambitiöst team med sex personer, entusiastiska och nyfiken, med mycket kärlek till ljus.

Juliette och Mieke tycker att det är viktigt att dela kunskap och erfarenhet med andra människor, både teoretiskt och praktiskt. De utför därför regelbundet gästföreläsningar vid Delfts tekniska universitet (Arkitektfakulteten och Industriell Design) och de organiserar även ljusaktiviteter för att göra ljus möjligt för dem som är nyfiken på att röra, känna och leka med det.